Select Ventures AB (SVAB)

SVAB sysslar med Affärsutveckling, Lönsamhetsstyrning och Finansiering av småföretag.

Verksamheten bedrivs huvudsakligen genom styrelsearbete och som rådgivare

Förutom att aktivt bidra till ett projektföretags utveckling genom Coaching och/eller styrelsearbete tillför  vi ägarkapital (dvs riskkapital) eller lånekapital.

Beskrivning av företag som SVAB kan engagera sig i

 Produkter/mjukvara/system

 • Bolaget äger egna produkter/mjukvaror/system (dvs bolaget är ej ren underleverantör, legotillverkare mm och ej heller återförsäljare, distributör eller motsvarande).
 • Branscher:IT, Telekom, Energiteknik, Miljöteknik, Medicinteknik, Tillverkningsindustri (dock ej Biotech eller Pharma).
 • Ej kapitalintensiva produkter med fåtal kunder. 
 • Föredrar kompletterande teknologier framför omvälvande teknologier.

Marknad & skalbarhet

 • Stor totalmarknad, ej för snäv nischmarknad. 
 • Bra marknadsposition med möjligheter att expandera vidare i Sverige, samt goda förutsättningar för stark ökning av internationell försäljning. 
 • Marknadsdynamik som skapar tillväxtmöjligheter och där det finns mindre krav på beteendeförändringar hos marknadens aktörer för att skapa säljframgång.

Konkurrens

 • Produkter (system mm) ska ha viss unikitet, teknisk höjd samt besitta bra konkurrensposition. 
 • Bolaget ska ha, eller ha möjlighet att skapa, en unik position på marknaden.

Ledning

 • Befintlig ledning med bra struktur skall finnas på plats. 
 • Bolaget skall drivas av kompetent, säljinriktad VD/entreprenör med vilja och förmåga att utveckla bolaget (alternativt ett planerat management-skifte där ny VD/entreprenör har tydlig agenda för att utveckla bolaget).

Ekonomi

 • Omsättning årstakt från ett par mkr upp till ca 50 mkr 
 • Bra bruttomarginaler eller tydlig plan för att förbättra. 
 • Plan för lönsamhet och positivt operativt kassaflöde. 
 • Attraktiv affärsmodell (existerande alternativt utvecklingsbar). 

Ägarsituation:

 • Ej alltför många ägare, eller "svaga" ägare med stor ägarandel, eller ägare med olika agendor. 
 • Ägare med gemensam agenda intresserade att göra en "exit inom" en 4-5 års period.

Kapitalbehov: 

 • Vi investerar initialt från 100 Tkr, i flera steg totalt upp till 1-2 mkr. Vi vill gärna ha medinvesterare.

Coaching

 • Bolaget, ledning och ägare ser det som en viktig framgångsfaktor att få in en ny aktiv ägare. 

KONTAKTPERSON

Lennart Hagegård

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Skype: lennarth6999

0730 320 390

0570 50052

 

Senaste artiklarna

Namnsdagar

Fiber i Brunskog

Annonser

 

 


08-21 Alla dagar


EDANE MASKINSERVICE

 

Nu har vi utökat vår verksamhet
och reparerar&servar personbilar
även reservdelsförsäljning
HÖSTERBJUDANDE!
Vi utför basservice på din personbil
året ut pris från 990:-
(prisex. Olja delsynt 4L+oljefilter)
0570-50400 www.edanemaskin.se
vi lämnar nu 30% rabatt på
Bosch bilbatterier
Prisex 62Ah 814:-

Väder

Fotoalbum

Facebook

by asfaleies autokiniton

Bloggar

Årskort Guld

Bloggare berättar om sitt besök i Edane


Bröderna Bravader

2 bröder från Brunskog bloggar om jakt


Fiskebröder

2 bröder från Edane som bloggar om fiske


Bor du i Brunskog med omnejd och vill ha din blogg med här?

Skicka ett mail till: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.