Ordförande har ordet

Bakgrund till bildande av en företagarförening i Edane

 

I december 2008 talade grannarna Stefan Höiseth (företagare) och Jan Fogelberg (pensionär) med varandra som vanligt. Lågkonjunkturens verkningar kunde man läsa om i tidningen varje dag då företag varslade personal. Jan ställde en fråga till Stefan om företagen i Edane hade träffats och talat med varandra hur man kunde utbyta erfarenheter och vad man kunde samarbeta med just nu för att lindra lågkonjunkturens verkningar. Detta tyckte Stefan var ett bra förslag och i början på 2009 samlades representanter för följande företag i Edane:

 

Edanesågen, Finnebäcks Kyl, Henrys Bygg, Brunskogs Gräv, Edane Rör och Brunskogs El, Dina försäkringar Brunskog, Johlins, Alwes Skogsmaskiner, Westra Wemlands Sparbank och Edane Maskinservice.

 

Jan Fogelberg hade tagit fram ett bildmaterial som visade hur det går med de orter som inte arbetar aktivt för att utvecklas. Detta material har också presenterats för allmänheten.

Företagarna träffades 5 ggr och det gjordes en styrka/svaghetsanalys och en kväll ägnades åt förbättringsförslag. Det var under detta arbete som en företagarförening bildades då gruppen kom fram till att tillgången på arbete har en avgörande betydelse för att Edanebygden skall ha en hållbar långsiktig utveckling (Överlevnad).

 

Vi valde också ut 2 av förbättringsförslagen som vi skulle jobba vidare med och det var:

 

En webbportal (edane.se) som skulle vara så bra att alla ville ha denna som sin startsida.

Informationstavlor vid Edanes infarter.

Just nu pågår arbetet för fullt med webbportalen och under hösten startas det upp en grupp som ska arbeta med informationstavlorna. Företagarföreningen kommer under hösten att göra studiebesök till andra företagarföreningar, starta en utbildning i 5S, genomföra studiebesök hos varandra och varje företag ska ta fram en egen sida på webbportalen. Föreningen ska också presentera portalen för allmänheten när den startas upp och även genomföra utbildningar i datoranvändning.

Namnsdagar

Fiber i Brunskog

Annonser

 

 


08-21 Alla dagar


EDANE MASKINSERVICE

 

Nu har vi utökat vår verksamhet
och reparerar&servar personbilar
även reservdelsförsäljning
HÖSTERBJUDANDE!
Vi utför basservice på din personbil
året ut pris från 990:-
(prisex. Olja delsynt 4L+oljefilter)
0570-50400 www.edanemaskin.se
vi lämnar nu 30% rabatt på
Bosch bilbatterier
Prisex 62Ah 814:-

Väder

Fotoalbum

Bloggar

Årskort Guld

Bloggare berättar om sitt besök i Edane


Bröderna Bravader

2 bröder från Brunskog bloggar om jakt


Fiskebröder

2 bröder från Edane som bloggar om fiske


Bor du i Brunskog med omnejd och vill ha din blogg med här?

Skicka ett mail till: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.