Articles

Frukostmöte på Edanes Matcafè

Vi vill vara en företagarvänlig kommun.

Det var huvudbudskapet som Anna Wikstrand och Jonas Andersson ville förmedla till 25 talet företagare på frukostmötet i Edane.

 

Edane företagarförening arrangerar med ojämna mellanrum frukostmöten med intressanta föreläsare. Denna gång var turen kommen till kommunens näringslivsenhet.

bitr. kommundirektör Anna Wikstrand och näringslivsutvecklare Jonas Andersson kunde på ett informativt och trevligt sätt redogöra för hur flera grupper som på olika vis arbetar för att utveckla företagandet i kommunen.

Under mötet fick vi information om: Näringslivslots, Arvika- en attraktivare kommun, Evanemang, Besöksnäring, Landsbygdsutveckling, Stöd, ja allt som görs för att Arvika kommun ska ha en positiv utveckling. Deltagarna fick inte bara en god inblick hur man arbetar för ett bra företagsklimat utan även hur man arbetar i olika forum för att göra det bättre för oss som bor här och för de som besöker oss.

En fråga som kom upp under mötet var: Varför ligger inte kommunen ligger i framkant när det gäller fiber? Den försening av fiber som uppstått är inte populär bland bygdens företagare som är synnerligen beroende av ett fungerande kommunikationsnät. Detta gäller förstås också alla hushåll som förväntat sig att ha fått fiber installerat detta år.  Både Anna och Jonas ansåg att detta var olyckligt.

 

En annan angelägen fråga för edaneborna är att GC vägen kommer till stånd. Med GC väg avses den gång och cykelbana som ska dras från centrala Edane genom järnvägunderundergång och längs Värmelns strand fram till båthamn och badplats. Järnvägskorsningen är en stor olycksfallsrisk med många tillbud sedan tågtrafiken ökat markant. Vid tågförseningar kan bommarna vara nedfällda under lång tid och det gäller speciellt timmertåg. Det är också viktigt att räddningstjänsten når båthamnen och badplatsen om olyckan är framme. när bommarna är nedfällda.

Husbyggnation var också uppe på agendan och här skulle föreningen återkomma för att träffas och föra fram förslag som varit uppe på föreningens agenda många gånger.

Anna och Jonas lyssnade in deltagarnas synpunkter och lovade att ta med sig dem in i kommunhuset.

Namnsdagar

Fiber i Brunskog

Annonser

 

 


08-21 Alla dagar


EDANE MASKINSERVICE

 

Nu har vi utökat vår verksamhet
och reparerar&servar personbilar
även reservdelsförsäljning
HÖSTERBJUDANDE!
Vi utför basservice på din personbil
året ut pris från 990:-
(prisex. Olja delsynt 4L+oljefilter)
0570-50400 www.edanemaskin.se
vi lämnar nu 30% rabatt på
Bosch bilbatterier
Prisex 62Ah 814:-

Väder

Fotoalbum

Bloggar

Årskort Guld

Bloggare berättar om sitt besök i Edane


Bröderna Bravader

2 bröder från Brunskog bloggar om jakt


Fiskebröder

2 bröder från Edane som bloggar om fiske


Bor du i Brunskog med omnejd och vill ha din blogg med här?

Skicka ett mail till: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.