Articles

Engagemang behåller bygden levande

Företagarföreningen i Edane värnar om företagen, men det är för hela bygdens skull som den finns och verkar. Att skapa en aktiv ort byggger på många människors engagemang och ideella arbete. Nu ser man positivt på bygdens framtid.

Det går inte an att bara vänta och se, säger företagarföreningens ordförande Jan Fogelberg. Det är aktiva engagemang för vår bygd som skapar möjligheter.

Andemeningen med företagarföreningen är mycket tydlig. I mötet med Värmlandsbygden ger Jan en förklaring till grundidèn.

Föreningen skapades för att få en långsiktig hållbar utveckling av vår hembygd, förklarar Jan. Medlen är att bevara och utveckla företag och föreningar. Samtidigt gäller det att göra detsamma vad gäller övrig samhällsservice.

Etablerade företag skall ses som en resurs att vara rädd om.

Företagarföreningen i Edane tog sin första form 2009 under lågkonjunktur och finanskris.

Jag och min granne Stefan Höiseth pratade med varandra på grannars vis, men vi kom även in på vilka kontakter företagen hade med varandra, berättar Jan.

Erfarenheter kunde vara bra att utbyta, menade de båda grannarna. Kanske skulle det gå att lindra verkningarna som uppkommit och de som var på väg?

Vi kallade ihop personer från olika företag fortsätter Jan.

Gruppen träffades vid ett flertal tillfällen, där vi kom fram till en vision och målsättning för de närmaste 5 åren.

För att styra upp arbetet bildade vi en företagarförening. Vi var alla eniga om att tillgång på arbeten var avgörande för en hållbar och långsiktig utveckling. På ett välbesökt öppet möte, där alla bjöds in, framkom en mängd förbättringsförslag som vi fortfarande håller på att beta av.

Framför allt var det två förbättringsförslag som lyftes fram: 1.En webbportal, www.edane.se och 2. Informationstavlor om bygden vid Edanes infarter.

Vi ville märka ut vår hembygd, som även beskrivs som Värmelns pärla. Nu 2014 jobbar vi vidare med förbättringar som t ex Fiber i Brunskog, gång och cykelväg. Jan ler lite grand och konstaterar att allt är möjligt, bara viljan finns!

Bor man i ett litet samhälle (I Brunskog finns drygt 2000 invånare) inser egentligen alla att jobb är vägen till en livskraftig bygd. Därför lägger man stort fokus på frukostmöten

där företagen står som arrangör och redovisar sina förbättringar och framtidsplaner. Att lära av andra men framför allt av varandra har blivit en stor framgång.

Att uppnå ett mycket högt attraktionsvärde för vår hembygd är lite mitt i prick som en förklaring av det hela, beskriver Jan. Företagarföreningen kunde lika gärna ha varit en bygdeförening eller förening av annat slag.

Förutom den service som skall finnas av olika slag, som här exempelvis dagis, förskola, skola, affär, matcafé, bank, bensinstation, bra kommunikationer, hantverkare bör det också finnas möjlighet till aktiviteter året om för alla åldrar.

Det vi önskar att få i Edane, mest av säkerhetsskäl, är en gång- och cykelväg till hamnen och badplatsen, påpekar Jan. Detta för att slippa korsa järnvägen. Tyvärr är den sortens beslutsprocess långdragen.

Jan är glad över att se en växande bygd och det flyttar oftast in barnfamiljer i de hus som blir till salu.

Hur hade det blivit istället? Utan de boendes engagemang för sin bygd.

Företagarföreningen tar sig an allt som ökar bygdens attraktionskraft. Föreningen driver saker för bygdens skull, för människorna och för företagen.

Vi är många som gör det här tillsammans. Ensam är aldrig stark säger Jan.

Han bor själv nära sjön i Edane, orten där för övrigt det går lätt att pendla till Arvika och Karlstad då de flesta tåg stannar.

Namnsdagar

Fiber i Brunskog

Annonser

 

 


08-21 Alla dagar


EDANE MASKINSERVICE

 

Nu har vi utökat vår verksamhet
och reparerar&servar personbilar
även reservdelsförsäljning
HÖSTERBJUDANDE!
Vi utför basservice på din personbil
året ut pris från 990:-
(prisex. Olja delsynt 4L+oljefilter)
0570-50400 www.edanemaskin.se
vi lämnar nu 30% rabatt på
Bosch bilbatterier
Prisex 62Ah 814:-

Väder

Fotoalbum

Bloggar

Årskort Guld

Bloggare berättar om sitt besök i Edane


Bröderna Bravader

2 bröder från Brunskog bloggar om jakt


Fiskebröder

2 bröder från Edane som bloggar om fiske


Bor du i Brunskog med omnejd och vill ha din blogg med här?

Skicka ett mail till: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.